Информация за обработката на лични данни

Доклад по реда на чл.13 от закона 196/2003 за обработка на личните данни на потребителите.

Уважаеми господине, госпожо,

Бихме искали да Ви информираме, че в законодателния декрет 196 от 30 юни 2003г. (‘’Код за защита на личните данни’’) се предвижда защита на лица и други теми, свързани с обработването на лични данни. Съгласно закона, при обработването на лични данни на потребителите, които посещават сайта и достъпа до услугите ни, ще се основават принципите на справедливост, законност, прозрачност и защита на личните данни и вашите права.

Съгласно чл.13 от закона 196/2003г. ние предлагаме следната информация :

 1. Информацията, която предоставяте ще бъде използвана за следните цели : изготвяне на оценка на разходите и изпращане на самата оферта за рекламни материали, бюлетини, поздравителни съобщения, маркетингови материали …
 2. По време на обработката, свързана с професионален ангажимент, Фондация Саси може да се запознае с данните, по Законодателен декрет номер 196/03, който определя персоналната ‘’идентификация‘’.
 3. Данните ще бъдат обработвани както следва : автоматизирани системи за съхранение, управление и изпращане на събраните данни, с логика строго свързана с целите, въз основа на данните в наше притежание и с ангажимент към вас да ви бъдат съобщени всички корекции, допълнения и / или актуализации.
 4. Вашите данни могат да бъдат разпространени чрез интернет страницата само в рамките на fondazionesassi.org и съобщени в преследване на целите, посочени в тази декларация
 5. Личната информация, събрана от тази регистрация може да се обработва от процесор, който отговаря за управлението на услугите, които се изискват за маркетинговите дейности. В допълнение, ще бъдат обявени данни за правни задължения и в преследване на целите, изброени по-горе : евентуално само със съгласието на собственика и за нуждите за техническа поддръжка и/или на техниците доставчици на хостинг услуги.
 6. Емайл адресите, описани на този сайт и свързани с последващо придобиване от подателя, са необходими за да се отговори на запитванията, както и всякакви други лични данни, включени в съобщението. С предоставяне на данните е : необходимо връзка с данните, определени като „задължителни” и всеки отказ за предоставяне на тези данни ще доведат до неизпълнение на регистрацията / заявлението. Това е така, защото въпросните данни поемат идентификация и неразделна стойност за присъединяване към предлаганите услуги. Опция са данните, в категория „Допълнителни полета” ; всеки пропуск да се предоставят тези данни няма да се отрази на доставката на услуги.
 7. Собственикът на данните е Фондация ‘’Саси‘’, разположена в град Матера, улица San Giovanni Vecchio 27
 8. Лицето, което отговаря за обработката на данните е председателя на Фондацията
 9. По всяко време може да упражните правата си към администратора на лични данни по смисъла на чл.7 от закона 196/2003 и можете да изпратите заявка до [email protected]. За ваше удобство цитираме чл.7 от закона 196/2003 :

Чл. 7 (Право на достъп до лични данни и други права) :

 1. Имате право да получите потвърждение за съществуване на личните данни, дори ако все още не са вписани и в разбираема форма.
 2. Имате право да получите информация за :

А) произхода на личните данни

Б) целите и методите на обработка

В) логиката прилагана в случай на обработка с помощта на електронни инструменти

Г) самоличността на собственика, управителя и представителя, определен в съответствие с чл.5, параграф 2

Д) получателите, на които данните могат да се предават и които могат да се запознаят с тях, чрез назначен представител в държавата, ръководител или агенти

 1. Имате право на :
 2. Актуализиране, поправка или, когато се интересувате, вписване на данни
 3. Отмяна, анонимност или блокиране на данните, обработвани неправомерно, включително данни, чието съдържание е необходимо за целите, за които са събрани или впоследствие се обработват
 4. Удостоверение, че операциите в точка а) и б) са известни, включително и по отношение на тяхното съдържание, за които данните са били съобщени или оповестени, освен това изискване да се окаже невъзможно или свързано с защитено право
 5. Имате право на възражение, изцяло или частично :
 6. За законни основания за обработването на лични данни, отнасящи се за целите на събирането
 7. При обработването на лични данни за целите на изпращане на рекламни материали или директна разпродажба или извършване на проучване на пазара или търговската реклама