Произход

Фондация ‘’Саси‘’е създадена от д-р Марио Салерно през 1990г. като оперативна фондация.

Целта на Фондацията е ‘’защита и опазване на архитектурното наследство на кварталите Саси в Матера‘’.

Тази цел се преследва чрез насърчаване на разнообразни дейности : финансиране и публикуване на исторически и художествени изследвания, изследователски програми, насърчавани от архиви и културни институции. Важно е да се припомни за проекта „Рабатана” одобрен от кабинета на министър-председателя и осъществен от Фондация Саси, Матера за реализацията на „Междурегионален център за развитие на културния туризъм” (1998г.), проведен в рамките на научното направление на Cosimo Damiano Fonseca (2002), разширен по-късно за изследвания на историческата и архитектурната история на манастира на Св.Франциск в Турси, и по-широкото присъствие на монасите в Базиликата (2008-2009).