Fondazione Sassi

Fondazione Sassi ETS
via San Pietro Barisano, 42 / 45 - 75100 Matera
TEL +39 0835 333348 | +39 337 1518106
EMAIL info@fondazionesassi.org

Важни събития


  • През 1990 г. г-н Mario Salerno създава „Фондация Саси“
  • През 1993 г. официална делегация участва в Картагена (Колумбия) по време на обявяването на Саси от Матера като световно наследство
  • През 1995 г. „Фондация Саси“ призовава Президента на Европейския парламент по култура, г-жа Лучана Кастелина, да признае Матера като Европейска столица на културата
  • През 1999 г. е домакин на международната конференция по палеогеография, насърчавана от ЮНЕСКО;
  • През 2005 г. участва в „Програма Европа Япония“, чрез отпускане на стипендии за пребиваване и обучение на млади японци
  • От 2011 г. работи по насърчаването на договори с Китай и Индия за посрещането на студенти в Mатера
  • През 2012 г. е подписан протокол с Финландското правителство, Отдел образование и обучение, за ползването на собствен имот в Сасо Барисано, като „Резиденция за финландски артисти“
  • През септември 2014 г. предлага своите помещетия за развитие на проекта „MEDIANE“, организиран и насърчаван от Съвета на Европа. Това е проект за обмен и контакти между италиански и европейски журналисти, които, по време на срещата, която бе проведена в град Матера по предложение на Комитета на Фондация Матера 2019 и реализирана в рамките на фестивала Materadio на радио Rai3, са направили аудио и видео услуги по темата за социалното включване
  • През 2015 г. започва Проектът „Кварталът на комуникацията“
  • През 2016 г. новоизбраният президент на Фондация Саси, адвокат Vincenzo Santochirico представя нови насоки на действие на Фондацията, като започва програма за партньорство с институции от българския град Пловдив определен като Матера, за Европейска столица на културата 2019

Notizie dalla Fondazione

От 19-ти до 23-ти септември – Габрово – Пилотен град на културата. Културата в центъра

20 септември, 2016